#410+ | 12,1 x 13,4 cm | Öl / Holz | 2004
#410+ (für Ralf) | 12,2 x 14 cm | Öl / Holz | 2004
Große Formation | 270 x 350 cm | Mischtechnik / BW | 2004
Böschung | 135 x 160 cm | Öl / Lwd. | 2004
Großer Himmel | 170 x 430 cm | Mischtechnik / BW | 2004
Rotes Seestück | 170 x 280 cm | Öl / BW | 2003 /2004
Taube im gestürzten Oval III | 20 x 12,1 cm | Öl / Holz | 2004
Taube im Oval (für Stella) | 12,1 x 17,8 cm | Öl / Holz | 2004